Единадесетте младежки цели, изготвени по време на Европейската младежка конференция

През април 2018 г. се проведе Европейската младежка конференция, организирана в рамките на процеса на ЕС „Структурен диалог“ и Българското председателство на Съвета на ЕС. Конференцията продължи от 16 до 19.04.2018 г. в София, където присъстваха над 250 човека от 40 страни. Като резултат от конференцията се изготвиха 11 Европейски младежки цели, които ще послужат като препоръка за следващата Европейска стратегия за младежта и за основа на новата Национална стратегия за младежта в България.

През изминалите шест месеца от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, един от основните приоритети бе бъдещето на Европа и младите хора. Република България е първото председателство, което постави като приоритет младите хора на Европа, идващо от фокуса на Министерството на младежта и спорта към качествено младежко развитие.

Младежките цели са резултат от инициативата на ЕК – шести цикъл на Структурния диалог с младежта 2017 – 2018 и представляват възгледите на младите хора в цяла Европа. Финалният продукт от така наречените „Работни Групи“, разпределени по време на Европейската младежка конференция в София и на база на проучване, достигнало до близо 50 000 млади хора из цяла Европа, е вече налице и представлява първите  Европейски младежки цели, които са общо единадесет:

 1. Свързване на ЕС с младежта;
 2. Равенство между всички полове;
 3. Приобщаващи общества;
 4. Информация и конструктивен диалог;
 5. Психично здраве и благоденствие;
 6. Подпомагане развитието на младите хора от малките населени места;
 7. Качествена работа за всички;
 8. Качествено учене;
 9. Пространство и участие за всеки;
 10. Устойчива и зелена Европа;
 11. Младежки и eвропейски програми.

За България младите хора са не само бъдещето, но и настоящето.

Може да прочетете 11-те младежки цели ТУК.

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар