Екипът на проект „Младежки информационно-консултантски център – Благоевград” представи дейностите, които ще реализира през 2017 г.

Проект „Младежки информационно-консултантски център – Благоевград“ се реализира от Сдружение с обществено полезна дейност „Младежко европейско общество“, с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, по Национална програма за младежта (2016-2020 г.).

Ден преди официалното представяне на проекта министърът на младежта и спорта Красен Кралев се срещна с част от екипа на проекта, за да връчи официално договора. Той изрази своята готовност за подкрепа и партньорство на всички нива с цел успешното реализиране на плануваните дейности и резултати.

През 2017 г. проектът ще обхване широк спектър от инициативи и теми, свързани с кариерното ориентиране на младите хора, опазване на околната среда, човешки и граждански права (законодателство), здравословен начин на живот, насърчаване на предприемачеството и срещи с бизнеса, гражданско образование, обучения, насочени към младежки лидери и младежки работници.

Освен това екипът на проекта ще предоставя обобщена, систематизирана и актуална информация за различни сфери от живота на младите хора.

Дейностите в проекта са разделени на три основни групи: консултации, обучения и информационни услуги.

„Сдружение „Младежко европейско общество” спечели своя първи проект, което за нас, хората в екипа, означава голяма отговорност и много работа, за да докажем, че идеите, които имаме за подпомагане развитието на младите хора в Благоевград, са изпълними на практика” – това каза председателят на Сдружението Ана Вангелова.

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар