Име: EMSI-YW

Дати: 30.09 – 08.10.2019 г.

Място: Банско, България

Младежкият обмен ще събере заедно 41 младежи от осем държави. Те ще споделят и тестват натрупания опит и най-добри практики. Освен това ще им се даде възможност да посетят моделите на социалния бизнес и да могат да изследват концепцията от практикуващите, за да донесат допълнително опита в своите асоциации. Младите хора ще изживеят обучението по предприемачество в междукултурен и международен контекст, използвайки подход за учене чрез работа.

Описание на проекта:

Проектът EMSI-YW има за цел да увеличи изграждането на капацитет на консорциума по темата за предприемачеството и иновациите, да трансферира ноу-хау и да адресира ключови въпроси от интерес за младите хора в днешно време. За да се засили включването на младежи с по-малко възможности чрез предоставяне на умения и компетенции в областта на социалните иновации и обучението по предприемачество, основната цел, която проектът се стреми да постигне.

Разходи:

Младежкият обмен е финансиран от програмата „Еразъм+“, която ще покрие разходите за настаняване и храна, както и пътните разходи (до 20 EUR на човек)

Инфопакет:

Можете да изтеглите инфопакета за младежкия обмен от тук: Инфопак, МО – Банско, България

За кандидатстване:

Ако желаете да вземете участие в тренировъчния курс, моля изпратете имейл на адрес: office@yesbg.eu като опишете накратко Вашата мотивация за участие, а също така приложите и актуална автобиография в европейски формат (CV Europass). Желателно е да попълните и тази форма: https://forms.gle/Z3uMZMrmQ9BuYhug7

Краен срок: 10 септември 2019 г.