Име: Mission: Youth Employment

Дати: 10.11 – 18.11.2019 г.

Място: Банско, България

Младежкият обмен ще събере заедно 35 младежи и 6 души екип от седем държави. По време на обмена младежите ще коментират ситуацията с младежката безработица и заетост в Европа, а също така и ще добият опит как да се представят по време на интервю за работа, ще се научат как да се справят с бариерите при започване на първа работа и откъде да намират информация при търсене на работа.

Описание на проекта:

Проектът „Мисия: Младежката заетост“ има за цел да помогне на младите хора и по-специално на онези от тях, които са изложени на риск от изключване от пазара на труда и тези, които са изправени пред бариери при започване на първа работа, намиране на нова, за получаване на информация и придобиване на знания, умения и компетентности чрез методите на неформалното образование, необходими за плавен и успешен преход към пазара на труда. Основни активности ще се проведат в Банско, България.

Цели:
• Повишаване на осведомеността сред младите хора за проблемите на младежката безработица, методите, инструментите и институциите за набиране на решение.
• Насърчаване на младите хора да бъдат по-уверени докато търсят нова или първа работа;
• Мотивиране на младите хора да разпространяват резултатите от обучението, за да обхванат по-широк кръг от млади хора, изложени на риск от изключване от пазара на труда;
• Популяризиране на методите на неформалното образование сред младите хора като инструмент за справяне с различни проблеми, свързани с младежта.
• Разработване на дългосрочно партньорство между партньорите на проекта като метод за съвместна работа при бъдещи проблеми, свързани с младежта.
• Да проучи работоспособността на младите хора, приобщаването, меките умения, младите хора с по-малко възможности и как се търси в различни сектори на живота. Тези умения и компетентности ще бъдат от полза за участниците за бъдещи инициативи, също така ще помогнат на участниците да осъзнаят по-добре самостоятелната заетост като възможност за кариера.

Разходи:

Младежкият обмен е финансиран от програмата „Еразъм+“, която ще покрие разходите за настаняване и храна, както и пътните разходи (до 20 EUR на човек)

Инфопакет:

Можете да изтеглите инфопакета за младежкия обмен от тук: Инфопак, МО – Банско, България

За кандидатстване:

Ако желаете да вземете участие в тренировъчния курс, моля изпратете имейл на адрес: office@yesbg.eu като опишете накратко Вашата мотивация за участие, а също така приложите и актуална автобиография в европейски формат (CV Europass).

Краен срок: 30 октомври 2019 г.