Дойран, Македония

Име: Videmocracy

Дати: 22.08 – 30.08.2019 г.

Място: Дойран, Македония

Младежкият обмен ще събере заедно 43 младежи от седем държави. Обучението ще бъде посветено на мултимедийни средства, използване на социални медии, използване на видеоклипове за насърчаване на демокрацията и гражданското образование. Участниците ще използват знанията, придобити в местните общности, в обученията, организирани с млади хора, които ги обучават как да използват мултимедия, ин-филм, видео, как да редактират видео, да поставят звуци, да използват различни онлайн приложения за създаване на видео и др.

Описание на проекта:

Проектът „Videmocracy“ има за цел да повиши капацитета на консорциума, предоставящ пространство, инструменти и възможности на младежките работници да изследват, анализират и насърчават активното участие и демократичното гражданство за младите хора чрез интерактивни мултимедийни и творчески инструменти. Проектът цели да подпомогне професионалното развитие на младежките работници и младежките лидери по отношение на тяхното критично разбиране за демокрацията, активното гражданство и европейското гражданство.

Разходи:

Младежкият обмен е финансиран от програмата „Еразъм+“, която ще покрие разходите за настаняване и храна, както и пътните разходи (до 20 EUR на човек)

Инфопакет:

Можете да изтеглите инфопакета за младежкия обмен от тук: Инфопак, МО – Дойран, Северна Македония

За кандидатстване:

Ако желаете да вземете участие в тренировъчния курс, моля изпратете имейл на адрес: office@yesbg.eu като опишете накратко Вашата мотивация за участие, а също така приложите и актуална автобиография в европейски формат (CV Europass).

Краен срок: 10 август 2019 г.