награда за гражданско общество ЕИСК 2018

Награда на ЕИСК за гражданско общество 2018

Тема на наградата за гражданско общество 2018: „Идентичности, европейски ценности и културно наследство в Европа“.

Наградата „2018“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) ще възнагради новаторските инициативи, провеждани от организации на гражданското общество и/или физически лица на територията на ЕС и насочена към повишаване на осведомеността относно множеството слоеве и богатство на европейските идентичности, използвайки пълния потенциал на европейското културно богатство, улеснявайки достъпа до Европейското културно наследство и насърчаването на европейските ценности (зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона) .

В Целта на наградата за гражданското общество, която се присъжда ежегодно, е да възнагради и насърчи материални инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или физически лица, които са направили значителен принос за насърчаване на европейската идентичност и интеграция. Общата цел е да се повиши информираността за приноса, който организации и/или физически лица на гражданското общество могат да дадат за създаването на европейска идентичност и гражданство по начин, който е в основата на общите ценности, които се гради европейската интеграция.

Наградата, чиято обща стойност възлиза на 50 000 евро и ще бъде връчена на 13 декември 2018 г., е отворена за организации на гражданското общество, официално регистрирани в рамките на Европейския съюз и действащи на европейско, национално, регионално или местно ниво. Освен това тя е отворена и за физически лица.

Крайният срок за подаване на заявления е 7 септември 2018 г.

За правилата за състезанието и формуляра за кандидатстване, моля кликнете ТУК.

За повече информация ТУК 

Източник: http://nism.bg/bg//articles/view/1367.nagrada-na-eisk-za-grajdanskoto-obshestvo-2018.html

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар