Наши доброволци взеха участие в тренировъчен курс по проект Videmocracy в Драч, Албания

Четирима младежи, които представиха Сдружение „Младежко европейско общество“, бяха част от тренинг курс „Videmocracy” в Драч, Албания между 3 и 11 април.

Сред участващите други страни имаше представители от Албания (домакин), Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Турция. Основната цел на курса беше да запознае младежите с видовете демокрация, методите, чрез които демокрацията може да бъде изобразена – чрез симулации, видео, картини, игри и т.н. Методите, които бяха използвани дадоха и ще дават възможност на младежите в бъдеще да развиват своят капацитет и критично мислене в обществото, в което живеят.
През всеки ден от обучението младежите имаха възможност да споделят своите идеи, които бяха свързани с темата на проекта, както и много такива, които касаят тяхното бъдещо развитие що се отнася до по-доброто развитие на демокрацията във всяка една държава. Не на последно място – българските младежи успяха да създадат и множество мултинационални приятелства и обогатиха своите мултикултурни познания.

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар