eu-youth-strategy-2019-2027

Новата стратегия на Европейския съюз за младежта за периода 2019 – 2027 г.

Въз основа на опита и решенията във връзка със сътрудничеството в областта на младежта през последните години, стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. има за цел да се справи със съществуващите и предстоящите предизвикателства, пред които са изправени младите хора в цяла Европа. Стратегията на ЕС за младежта предоставя рамка от цели, принципи, приоритети, основни области и мерки за сътрудничество в областта на политиката за младежта за всички заинтересовани страни, при надлежно отчитане на съответните им компетентности и принципа на субсидираност.

Сред съответните заинтересовани страни са, наред с другото, държавите — членки на ЕС, съответните институции на Европейския съюз и други международни организации, като Съвета на Европа, местните и регионалните органи, младежките съвети, младежките организации, организациите, работещи с младите хора, младежките работници, изследователите по въпросите на младежта и участниците в гражданското общество, както и структурите на програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност и техните програми приемници.

Чрез приобщаване и овластяване на всички млади хора политиката за младежта може да допринесе за успешното осъществяване на визията за континент, в който младите хора могат да се възползват от възможностите и да са съпричастни към европейските ценности.

СТРАТЕГИЯТА  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА ПЕРИОДА 2019—2027 Г. МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар