Проект „МИКЦ Благоевград“

Проектът „Младежки информационно-консултативен център – Благоевград“ има за своя основна цел да осигури достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на младите хора в Област Благоевград, както и да осигури ефективен достъп до информация и услуги на младите в малките населени места и селските райони в областта.

Подцелите на проекта са да обогати информираността, знанията и опита на младите хора за възможностите сами да участват в организирането на собствения си живот, да повиши тяхната мотивация за собственото им развитие, да им помогне да се борят за собствените си права, като опознаят възможностите си, да подпомогне младежките общности да се реализират и адаптират към европейските ценности и стандарти. Към центъра ще работи екип от висококвалифицирани специалисти, които в продължение на 12 месеца ще изпълняват фунцкциите на младежки работник, специалист „Информационни услуги“, юрисконсулт, координатор „Младежки дейности, кампании и инициативи“, специалист „Консултиране и тренинг групи“. Те ще предоставят информационни, консултантски услуги и обучения на реципиенти от следните целеви групи – всички младежи от 15 до 29 годишна възраст, без разлика в техните социални, имуществени, политически, етнически или религиозни различия в т.ч. млади хора в неравностойно положение. В резултат на проекта ще бъде създаден устойчив и функциониращ модел на структура за предоставяне на качествени и достъпни услуги на младите хора в съответствие с техните нужди и интереси.

Уебсайт на проекта: https://mikc-blagoevgrad.eu

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар