Проект „Мисия: Младежка заетост“

Целта на проекта Мисия: Младежка заетост е да помогне на безработни млади хора да получат информация, да развият знания и умения и да добият нови компетенции. Проектът цели да подобри ключовите компетенции на младите хора в риск от изключване, като подобри възможностите им за по-добра реализация на пазара на труда. Посредством този проект, ние искаме да помогнем на младите хора да имат по-голяма увереност и самочувствие при търсенето на работа. Използването на различни методи на обучение по време на младежкия обмен ще даде на младите хора един набор от инструменти, които те ще могат да използват в работата си не само с други млади хора, но и ще бъдат полезни за усъвършенстване на техните знания и умения в бъдеще. Проектът цели да предостави среда на млади хора от различни страни, в която те ще споделят личния си опит и наблюдения, свързани с младежката безработица, опитът и начините на действие на институциите в техните страни и какви са добрите практики, с които може да се действа за понижаване на нивата на младежка безработица. Да се ​​повишат компетенциите на младежките лидери / работници, които работят с младежи с по-малко възможности, като предоставят различни инструменти (меки умения) за овластяване и пригодност за заетост, за да развият работата на НПО, участващи в тази област. Заетостта на младите хора, меките умения, уменията за включване, управленски и лидерски умения ще бъдат важни концепции, които ще бъдат изследвани в нашето обучение.
Цели на проекта:
• Да повиши информираността на младежите за проблемите с младежката безработица и начините, методите, инструментите и институциите за справяне с нея;
• Да насърчи младите хора да имат по-голяма увереност и самочувствие при търсенето на работа;
• Да мотивира младите хора да популяризират резултатите от ученето, с цел да обхванат по-голям кръг от хора, които са в риск от изключване от пазара на труда;
• Да стимулира и популяризира методите на неформалното образование сред младежите като средство за справяне на различни проблеми, свързани с тях.
• Изграждане на дългосрочно партньорство с партньорите по проекта и по този начин да работим в бъдеще за решаване на различни проблеми, свързани с младите хора.
– Да се ​​допринесе за социалното и професионално развитие на младежките работници, като се предлагат знания и практически инструменти за развитие на умения за меки умения и ги прехвърлят към целевата група, която работят във всяка организация
– Да се ​​проучат концепциите за социално включване, заетост, меки умения, младежи с по-малко възможности и да се обменят най-добри практики сред младежките работници в проекти за приобщаване и заетост
– Да представи на участниците програмата Е+ и възможностите, които тя предлага като чудесен инструмент за лично, професионално и социално развитие на младото поколение

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар