Сдружение “Младежко европейско общество” проведе обучение на тема “Що е то местна власт – какви са моите възможности, права и задължения” като част от проект МИКЦ Благоевград, изпълняван от Сдружението и кофинансиран от Националната програма за младежта и Министерството на младежта и спорта. Венцислав Хросинков откри обучението и представи пред младежите дейноста на сдружението и реализирането на проекта. Нашите млади приятели от област Благоевград взеха слушаха с интерес лектора г-жа Даниела Савеклиева и взеха активно участие в породилата се дискусия.