Call for participants, Prishtina, Kosovo

Име: ENTREPRENEURIAL MINDSET THROUGH SOCIAL INNOVATION IN YOUTH WORK (EMSI-YW)

Дати: 04.07 – 13.07.2019 г.

Място: Прищина, Косово

Целта на тренировъчният курс EMSI-YW е да се подобрят знанията, уменията и нагласите на младите хора, активистите и доброволците на консорциума в темата за социалните иновации, да им се предостави не само теоретичен подход, но и практически инструменти за това как да работят в тази област и как да се възползват от тях за включването на най-маргинализираните групи.

Описание на проекта:

Проектът EMSI-YW има за цел да увеличи изграждането на капацитет на консорциума по темата за предприемачеството и иновациите, да трансферира ноу-хау и да адресира ключови въпроси от интерес за младите хора в днешно време. За да се засили включването на младежи с по-малко възможности чрез предоставяне на умения и компетенции в областта на социалните иновации и обучението по предприемачество, основната цел, която проектът се стреми да постигне.

Инфопак:

Инфопакът за тренировъчния курс може да изтеглите от InfoPack-EMSI-YW-TC-Prishtina-04-13-July-2019.

Разходи:

Тренировъчният курс е финансиран от програмата „Еразъм+“, която ще покрие разходите за настаняване и храна, както и пътните разходи (до 180 EUR на човек)

НЯМА такса за участие!

За кандидатстване:

Ако желаете да вземете участие в тренировъчния курс, моля попълнете формата на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZHBHMfU-SMSQXU1SGe3a3xpHzKuG7A_wni_NaBzWBbMBkxQ/viewform

Краен срок: 15 юни 2019 г.