Име: Entrepreneurial Mindset through Social Innovation in Youth Work

Дати: 19.04 – 29.04.2019 г.

Място: Драч, Албания

Тренировъчният курс ще събере 32 участници, които ще работят за подобряване на компетенциите на младежките работници в обучението по предприемачество. Ще даде възможност на работещите младежки работници с млади хора с по-малко възможности и ще осигури
информация и инструменти за обучение по предприемачество.

Профил на участниците

Търсим младежки работници и младежки лидери, които са готови да споделят своя опит и да си помагат. Препоръчително е да бъдете жители/граждани на Република България, тъй като от вас се очаква да продължите да работят с младежите в организацията. По принцип проектът е насочен към всички, които са отговорни (или ще бъдат в бъдеще) за прехвърляне на знания в организацията и организиране и изпълнение на проект. Всички участници трябва да са навършили 18 години и трябва да владеят английски език на работно ниво, а освен това да бъдат подготвени да работят по-нататък с младежите.

Описание на проекта:

Проектът има за цел да увеличи изграждането на капацитет на консорциума по темата за предприемачеството и иновациите, да трансферира ноу-хау и да адресира ключови въпроси от интерес за младите хора днес. Да се засили включването на младежите с по-малко възможности чрез предоставяне на умения и компетенции в областта на социалните иновации и обучението по предприемачество – това е основната цел, която проектът се стреми да постигне.

Инфопак и апликационна форма:

Изтеглете инфопака от тук.

Апликационната форма изтеглете от тук.

Разходи:

Тренировъчният курс е финансиран от програмата „Еразъм+“, която ще покрие разходите за настаняване и храна, както и пътните разходи (до 180 EUR на човек)

За кандидатстване:

Ако желаете да вземете участие в тренировъчния курс, моля изпратете имейл на адрес: office@yesbg.eu като опишете накратко Вашата мотивация за участие, а също така приложите и актуална автобиография в европейски формат (CV Europass).

Краен срок: 30 март 2019 г.