videmocracy

Име: Videmocracy

Дати: 3.04 – 11.04.2019 г.

Място: Драч, Албания

Тренировъчният курс ще събере 28 младежки работници, 2 обучители, 1 фасилитатор, 1 репортер и 2 служители за 8 дни.
Обучението ще бъде разработено по различни стълбове. В един стълб е нашето разбиране за демокрацията и нейната приложимост в ежедневния живот с особен акцент върху участието на младите хора в изграждането му. В другия стълб проектът има за цел да проучи концепцията за гражданството като цяло и по-специално за европейското гражданство. Последният стълб е посветен на концепцията за активно участие и предприемане на действия на местно равнище за младите хора. Курсът за обучение ще отговори на нуждите за придобиване на знания по демократично и гражданско образование и ще придобие практически инструменти как да бъдат активни граждани и да насърчава активното гражданство на местно, национално и европейско ниво, използвайки неформално образование. Методологията, която ще използваме по време на обучението, трябва да повиши разбирането за активното гражданство, разнообразието, толерантността; правата на човека и ще повиши капацитета на младите хора да работят като мултипликатор в тяхната страна; да консолидира съществуващия опит и да разработи нови идеи и практики.

Описание на проекта:

Проектът „Videmocracy“ има за цел да повиши капацитета на консорциума, предоставящ пространство, инструменти и възможности на младежките работници да изследват, анализират и насърчават активното участие и демократичното гражданство за младите хора чрез интерактивни мултимедийни и творчески инструменти. Проектът цели да подпомогне професионалното развитие на младежките работници и младежките лидери по отношение на тяхното критично разбиране за демокрацията, активното гражданство и европейското гражданство.

Разходи:

Тренировъчният курс е финансиран от програмата „Еразъм+“, която ще покрие разходите за настаняване и храна, както и пътните разходи (до 180 EUR на човек)

За кандидатстване:

Ако желаете да вземете участие в тренировъчния курс, моля изпратете имейл на адрес: office@yesbg.eu като опишете накратко Вашата мотивация за участие, а също така приложите и актуална автобиография в европейски формат (CV Europass).

Краен срок: 15 март 2019 г.