Tag Archive for: бъдеще

Проучване по отношение на младежките организации в България

Единадесетте младежки цели, изготвени по време на Европейската младежка конференция

През април 2018 г. се проведе Европейската младежка конференция, организирана в рамките на процеса на ЕС „Структурен диалог“ и Българското председателство на Съвета на ЕС. Конференцията продължи от 16 до 19.04.2018 г. в София, където присъстваха над 250 човека от 40 страни. Като резултат от конференцията се изготвиха 11 Европейски младежки цели, които ще послужат като препоръка за следващата Европейска стратегия за младежта и за основа на новата Национална стратегия за младежта в България.

Вижте повече