Tag Archive for: ден на детето

Проучване на Евростат по повод Деня на детето: Домакинства с деца в ЕС

По повод 1 юни – Ден на детето, Евростат публикува набор от показатели за домакинствата с деца в ЕС.
През 2017 г. Европейският съюз (ЕС) отчита 220 милиона домакинства, почти една трета от които (65,4 милиона) са имали деца.
Сред държавите-членки на ЕС, най-голям е делът на домакинствата с деца (40%), пред Кипър и Полша (37%), Словакия (36%), Португалия и Румъния (и 35%). За разлика от тях, най-ниски са показателите в Германия и Финландия (22%), следвани от България (25%), Австрия (26%) и Швеция (27%).  Вижте повече