Tag Archive for: европейски корпус за солидарност

Европейски корпус за солидарност – знак за качество

Скъпи колеги и партньори,
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че считано от 5 февруари 2019 г. Сдружение „Младежко европейско общество“ е акредитирано със Знак за качество за доброволчество – роля на приемаща и роля на подкрепяща организация. Референтният номер е: 2019-1-BG01-ESC52-061244. Ще се радваме да бъдем Ваш партньор при изпълнение на бъдещи проекти от Европейския корпус за солидарност.

Знакът за качество удостоверява, че дадена организация, участваща в Европейския корпус за солидарност, е в състояние да осигури необходимите рамкови условия за младите хора за участие в дейности за солидарност в съответствие с принципите и целите на Хартата на  Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество е условие за всяка организация, която иска да участва в дейностите на Програма „Европейски корпус за солидарност“. Получаването на Знак за качество не означава автоматично финансиране. Бъдещите заявления за безвъзмездни средства ще бъдат оценени въз основа на критериите, представени в Ръководството на Програма „Европейски корпус за солидарност“ и в зависимост от качеството на конкретния проект.

Стартира българската интернет страница на „Европейския корпус за солидарност“

От 10 септември 2018 г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия (ЕК), стартира самостоятелна интернет страница, посветена на програмата.

Вижте повече

Информационно събитие по „Европейски корпус за солидарност“

Център за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ в България, организира Информационен ден по новата Програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“.

Европейският корпус за солидарност има за цел да насърчава солидарността като ценност у младите хора (до 30г.) чрез доброволчески дейности, стажове и работни места в страната и чужбина. Мисията на корпуса е да ангажира младите хора и организациите в достъпни и висококачествени дейности на солидарност като средство за укрепване на сближаването, демокрацията и гражданството в Европа. Същевременно Европейският корпус за солидарност цели да отговори на обществените предизвикателства и да укрепи общностите, като полага особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване. По този начин Корпусът ще допринесе за европейското сътрудничество между младите хора.

Вижте повече