Tag Archive for: европейски съюз

Ден на Европа

Денят на Европа е посветен на мира и обединението в Европа. Има два отделни посочени дни на Европа: 5 май за Съвета на Европа, и 9 май за Европейския съюз (ЕС). Вторият е познат също като Деня на Шуман, възпоменавайки Декларацията на Шуман на френския министър Робер Шуман.

Денят на Съвета на Европа отразява неговото основаване през 1949 г., докато Денят на Европейския съюз отпразнува деня, в който е било предложено създаването на предшественика на ЕС – Европейската общност за въглища и стомана – през 1950 г. Денят на Европа е един от европейските символи, които насърчават единството между европейците.
Вижте повече

Новата стратегия на Европейския съюз за младежта за периода 2019 – 2027 г.

Въз основа на опита и решенията във връзка със сътрудничеството в областта на младежта през последните години, стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. има за цел да се справи със съществуващите и предстоящите предизвикателства, пред които са изправени младите хора в цяла Европа. Стратегията на ЕС за младежта предоставя рамка от цели, принципи, приоритети, основни области и мерки за сътрудничество в областта на политиката за младежта за всички заинтересовани страни, при надлежно отчитане на съответните им компетентности и принципа на субсидираност.

Вижте повече