Tag Archive for: евростат

Четирима от пет наскоро завършили студенти си намират работа

През 2017 г. повече от 80% от последните завършили студенти в ЕС бяха наети. Това е четвъртата поредна година, когато се повиши процентът на заетост за последните завършили, като се обърна намалението между 2008 и 2013 г.

Вижте повече

Търсят се кандидати, които да участват в проучване за използваемостта на статистиката на Евростат

Виждали ли сте някога статистическите данни на Евростат за научни изследвания, за да получите обща информация за вземане на решения, за медийно използване или за личен интерес? Харесва ли Ви визуализацията на данни?  Вижте повече

Проучване на Евростат по повод Деня на детето: Домакинства с деца в ЕС

По повод 1 юни – Ден на детето, Евростат публикува набор от показатели за домакинствата с деца в ЕС.
През 2017 г. Европейският съюз (ЕС) отчита 220 милиона домакинства, почти една трета от които (65,4 милиона) са имали деца.
Сред държавите-членки на ЕС, най-голям е делът на домакинствата с деца (40%), пред Кипър и Полша (37%), Словакия (36%), Португалия и Румъния (и 35%). За разлика от тях, най-ниски са показателите в Германия и Финландия (22%), следвани от България (25%), Австрия (26%) и Швеция (27%).  Вижте повече