Tag Archive for: защита на жените

Те ти, булка, Конституционен съд!

Във фразеологичния запас на българския език съществува изразът „Те ти, булка, Спасов ден!“. Много хора днес го използват със значението на „възклицание от изненада поради внезапно възникнала възможност или пречка“. Със сигурност от изненада са възкликнали и всички функционално грамотни хора, които са прочели решение 13/27.07.2018 г. на Конституционния съд по отношение на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Вижте повече