Tag Archive for: корея

Българско-корейски младежки обмен – 2018 година

От 2007 година насам, Министерството на младежта и спорта (тогава Държавна агенция за младежта и спорта) има сключен Меморандум с Република Южна Корея за разбирателство и сътрудничество в областта на младежката политика. Меморандумът цели насърчаване на партньорството между двете страни по въпроси, свързани с младежта, като фокус е поставен върху младежките политики, ключови механизми и добри практики за справяне с проблеми и срещане на нуждите на младите хора в сфери като образование, заетост и участие в гражданското общество.

Вижте повече