Tag Archive for: косово

Тренировъчен курс „EMSI-YW“ в Прищина, Косово

Целта на тренировъчният курс EMSI-YW е да се подобрят знанията, уменията и нагласите на младите хора, активистите и доброволците на консорциума в темата за социалните иновации, да им се предостави не само теоретичен подход, но и практически инструменти за това как да работят в тази област и как да се възползват от тях за включването на най-маргинализираните групи.

Тренировъчен курс „EMSI-YW“ в Прищина, Косово

Име: ENTREPRENEURIAL MINDSET THROUGH SOCIAL INNOVATION IN YOUTH WORK (EMSI-YW) Дати: 04.07 – 13.07.2019 г. Място: Прищина, Косово Целта на тренировъчният курс EMSI-YW е да се подобрят знанията, уменията и […]

YES взе участие в координационна среща по проект Entrepreneurial mindset through social innovation in youth work – EMSI-YW

Сдружение „Младежко европейско общество“ взе участие в координационна среща по проект Entrepreneurial mindset through social innovation in youth work – EMSI-YW, съфинансиран от Програма Еразъм+. Проектът има за цел да увеличи капацитета на консорциума в Европа относно предприемачеството и иновациите, трансферът на ноу-хау и да се справят с ключови въпроси, които представляват интерес за младите хора днес. За да се засили включване на младежи с по-малко възможности чрез предоставянето им на
умения и компетенции в областта на социалните иновации и предприемачеството иобразованието.

По време на координационната среща бяха обсъдени графикът на дейностите през проекта, ролята на всеки един партньор, а също така бяха подписани и партньорски споразумения.

Проект „EMSI-YW“

Проектът „Entrepreneurial mindset through social innovation in youth work“ ще ангажира 8 младежки организации, 96 младежки работници да увеличат компетенциите си по теми за предприемачество и социални иновации. Индиректно проектът ще достигне около 8000 младежи (за целия консорциум), които ще получат информация чрез бюлетин, семинари, информационни сесии, Facebook и уебсайтове за резултатите от проекта. Проектът се изгражда чрез следните дейности:

Вижте повече

Tag Archive for: косово

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria