Tag Archive for: мисия младежка заетост

Резултати от проект „Мисия: Младежка заетост“

След успешното приключване на проект „Мисия: Младежка заетост“ е време да обобщим и резултатите от него.
В проекта взеха участие 7 неправителствени организации от България, Сърбия, Северна Македония, Румъния, Албания, Косово и Чехия. С всички тях изградихме добро партньорство и смятаме, че ще работим добре и в бъдеще. Комуникацията между всички партньори беше на изключително добро и високо ниво, за което искаме да благодарим на координаторите, които бяха отговорни за проекта от всяка една организация – KLUB ZA OSNAZIVANJE MLADIH 018 UDRUZENJE, COUNCIL FOR PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY KAVADARCI, Asociatia Tinerii 3D, ICM Jindrichuv Hradec z.s., Pro~Youth и Better Life in Kosova (BLINK). Вижте повече

Проведен младежки обмен по проект „Мисия: Младежка заетост“

Сдружение „Младежко европейско общество“ проведе младежки обмен като част от проект „Мисия: Младежка заетост“, съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейската комисия. Обменът се проведе в гр. Банско в периода 10 ноември – 18 ноември 2019 г. и в него взеха участие 40 младежи от 7 европейски държави – България, Сърбия, Северна Македония, Румъния, Чехия, Албания и Косово. По време на младежкия обмен младите хора повишиха осведомеността си за младежката безработица в страните, участващи в проекта, а също така и научиха методи и инструменти за намиране на решения за този проблем. Чрез симулативни игри, видеоклипове и дискусии младежите придобиха опит и увереност в това как трябва да се държат по време на интервю за работа и как да се справят с предизвикателствата преди започване на първа работа. По време на обучението представителите на всички участващи организации споделиха мнения и добри практики по време на отворените дискусии. Младежите имаха възможност да представят пред останалите културата на своята страна, традионните храни, напитки, танци и фолклор. Всеки от участниците в обучението получи сертификат YouthPass. Бяха обсъдени и идеи за бъдещо сътрудничество в общи проекти.

Проектът „Мисия: Младежка заетост“ има за цел да помогне на младите хора и по-специално на онези от тях, които са изложени на риск от изключване от пазара на труда и тези, които са изправени пред бариери при започване на първа работа, намиране на нова, за получаване на информация и придобиване на знания, умения и компетентности чрез методите на неформалното образование, необходими за плавен и успешен преход към пазара на труда.

Главните цели на проекта са

• Повишаване на осведомеността сред младите хора за проблемите на младежката безработица, методите, инструментите и институциите за набиране на решение.
• Насърчаване на младите хора да бъдат по-уверени докато търсят нова или първа работа;
• Мотивиране на младите хора да разпространяват резултатите от обучението, за да обхванат по-широк кръг от млади хора, изложени на риск от изключване от пазара на труда;
• Популяризиране на методите на неформалното образование сред младите хора като инструмент за справяне с различни проблеми, свързани с младежта.
• Разработване на дългосрочно партньорство между партньорите на проекта като метод за съвместна работа при бъдещи проблеми, свързани с младежта.
• Да проучи работоспособността на младите хора, приобщаването, меките умения, младите хора с по-малко възможности и как се търси в различни сектори на живота. Тези умения и компетентности ще бъдат от полза за участниците за бъдещи инициативи, също така ще помогнат на участниците да осъзнаят по-добре самостоятелната заетост като възможност за кариера.

Покана за участие в младежки обмен по проект „Мисия: Младежка заетост“ в Банско

Сдружение „Младежко европейско общество“ търси 5 младежи (4+1) между 18 и 25 години (без ограничени за лидера на групата) за участие в младежки обмен,  финансиран от програма Еразъм+. Обменът ще се проведе между 10 ноевмри и 18 ноември 2019 г. в гр. Банско и е свързан с темата за младежката безработица и заетост

НЕ е задължително да сте студенти, за да участвате в младежкия обмен.
НЯМА такса за участие.

За повече информация: Виж тук

Сдружение „Младежко европейско общество“ с одобрен проект по програма Еразъм+

Сдружение „Младежко европейско общество“ спечели финансиране по програма Еразъм+ за проект „Мисия: Младежка заетост“.

Проектът „Мисия: Младежка заетост“ цели да помогне на младите хора и по-специално онези от тях, които са най-силно застрашени от изключване от пазара на труда да получат информация и да добият нови знания и умения, да придобият нови компетенции, посредством неформалното образование, които са им необходими за да направят по-плавен преход към пазара на труда. Основните дейности по проекта ще бъдат осъществени в гр. Банско, България.

Вижте повече

Проект „Мисия: Младежка заетост“

Целта на проекта Мисия: Младежка заетост е да помогне на безработни млади хора да получат информация, да развият знания и умения и да добият нови компетенции. Проектът цели да подобри ключовите компетенции на младите хора в риск от изключване, като подобри възможностите им за по-добра реализация на пазара на труда. Посредством този проект, ние искаме да помогнем на младите хора да имат по-голяма увереност и самочувствие при търсенето на работа. Използването на различни методи на обучение по време на младежкия обмен ще даде на младите хора един набор от инструменти, които те ще могат да използват в работата си не само с други млади хора, но и ще бъдат полезни за усъвършенстване на техните знания и умения в бъдеще. Проектът цели да предостави среда на млади хора от различни страни, в която те ще споделят личния си опит и наблюдения, свързани с младежката безработица, опитът и начините на действие на институциите в техните страни и какви са добрите практики, с които може да се действа за понижаване на нивата на младежка безработица. Да се ​​повишат компетенциите на младежките лидери / работници, които работят с младежи с по-малко възможности, като предоставят различни инструменти (меки умения) за овластяване и пригодност за заетост, за да развият работата на НПО, участващи в тази област. Заетостта на младите хора, меките умения, уменията за включване, управленски и лидерски умения ще бъдат важни концепции, които ще бъдат изследвани в нашето обучение.
Цели на проекта:
• Да повиши информираността на младежите за проблемите с младежката безработица и начините, методите, инструментите и институциите за справяне с нея;
• Да насърчи младите хора да имат по-голяма увереност и самочувствие при търсенето на работа;
• Да мотивира младите хора да популяризират резултатите от ученето, с цел да обхванат по-голям кръг от хора, които са в риск от изключване от пазара на труда;
• Да стимулира и популяризира методите на неформалното образование сред младежите като средство за справяне на различни проблеми, свързани с тях.
• Изграждане на дългосрочно партньорство с партньорите по проекта и по този начин да работим в бъдеще за решаване на различни проблеми, свързани с младите хора.
– Да се ​​допринесе за социалното и професионално развитие на младежките работници, като се предлагат знания и практически инструменти за развитие на умения за меки умения и ги прехвърлят към целевата група, която работят във всяка организация
– Да се ​​проучат концепциите за социално включване, заетост, меки умения, младежи с по-малко възможности и да се обменят най-добри практики сред младежките работници в проекти за приобщаване и заетост
– Да представи на участниците програмата Е+ и възможностите, които тя предлага като чудесен инструмент за лично, професионално и социално развитие на младото поколение

Tag Archive for: мисия младежка заетост

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria