Tag Archive for: младеж

Днес отбелязваме Международния ден на младежта

Международният ден на младежта е от особена важност за световната младеж. В България за първи път 12-ти август се отбелязва официално през 2007-а година. Международният ден на младежта дава възможност на света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество.
Освен това денят предоставя уникалната възможност за това, младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво.

Вижте повече

Новата стратегия на Европейския съюз за младежта за периода 2019 – 2027 г.

Въз основа на опита и решенията във връзка със сътрудничеството в областта на младежта през последните години, стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. има за цел да се справи със съществуващите и предстоящите предизвикателства, пред които са изправени младите хора в цяла Европа. Стратегията на ЕС за младежта предоставя рамка от цели, принципи, приоритети, основни области и мерки за сътрудничество в областта на политиката за младежта за всички заинтересовани страни, при надлежно отчитане на съответните им компетентности и принципа на субсидираност.

Вижте повече