Tag Archive for: николай павлов

Зам.-министър Павлов се срещна с член от екипа на Сдружение „Младежко европейско общество“

Зам.-министърът на младежта и спорта Николай Павлов се срещна с Александър Петков – член на управителния съвет на Сдружение „Младежко европейско общество“. Александър Петков запозна г-н Павлов с работата на сдружението и текущите проекти, които изпълнява.
„Мисията на Сдружение „Младежко европейско общество“ е да насърчава мобилността, да промотира вллючването на всички млади хора в трудовата заетост и да засилва солидарността, толерантността и равенството между половете. Сдружението ще продължава да работи с и за младите хора.“, каза по време на срещата Александър Петков.
Зам.-министър Павлов постави акцент върху новата Национална стратегия след 2020 г., тъй като Благоевград е един от следващите градове, в които предстои обсъждането й.