Tag Archive for: партньорска среща

Младежко европейско общество взе участие в координационна среща по проект Power ON Competencies

Сдружение „Младежко европейско общество“ взе участие в координационна среща, проведена в Тирана, Албания по проект Power ON Competencies, съфинансиран от Програма Еразъм+.

Проектът има за цел да повиши капацитета на 6 партньорски организации от Западните Балкани и страните от ЕС по темата за овластяване на младите хора и социални права чрез използване на мултимедийни инструментда предостави на младежките работници умения и компетенции за овластяване на младите хора с по-малко възможности за активно участие в на местно, национално и европейско ниво чрез използване на нови медийни инструменти.

По време на координационната среща бяха обсъдени графикът на дейностите през проекта, ролята на всеки един партньор, а също така бяха подписани и партньорски споразумения.

YES взе участие в координационна среща по проект Entrepreneurial mindset through social innovation in youth work – EMSI-YW

Сдружение „Младежко европейско общество“ взе участие в координационна среща по проект Entrepreneurial mindset through social innovation in youth work – EMSI-YW, съфинансиран от Програма Еразъм+. Проектът има за цел да увеличи капацитета на консорциума в Европа относно предприемачеството и иновациите, трансферът на ноу-хау и да се справят с ключови въпроси, които представляват интерес за младите хора днес. За да се засили включване на младежи с по-малко възможности чрез предоставянето им на
умения и компетенции в областта на социалните иновации и предприемачеството иобразованието.

По време на координационната среща бяха обсъдени графикът на дейностите през проекта, ролята на всеки един партньор, а също така бяха подписани и партньорски споразумения.

Сдружение „Младежко европейско общество“ взе участие в координационна среща по проект „Videmocracy“

На 1-4 февруари 2019 г. нашият ръководител проекти Александър Петков взе участие в координационна среща по проект „Videmocracy”, съфинансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+”.

Вижте повече