Tag Archive for: покана за участници

Тренировъчен курс по проект Colors of Humanity – Банско, България

Младежко европейско общество набира участници за тренировъчен курс в Банско, България по проект Colors of Humanity, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Еразъм+.

За проекта:

Проектът „Colors of Humanity“ има за цел да насърчи равенството между половете и да противодейства на дискриминацията чрез използване на неформално образование и младежка работа за създаване на социални механизми, които включват момчета и млади мъже, родители, учители и лица, вземащи решения.

Целите на проекта са:
➡ Овластяване на младежките НПО и повишаване на компетенциите на младежките работници чрез неформално образование за популяризиране на ценностите на ЕС за недискриминация, толерантност, приобщаващи общества;
➡ Подкрепа и повишаване на капацитета за застъпничество на младежките работници;
➡ Увеличаване на участието на заинтересовани страни в дейностите за борба с дискриминацията;
➡ Повишаване на осведомеността и борба срещу речта на омразата и дискриминацията.

Дати и място:
19.03 – 26.03.2023, Банско, България

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2023 г.

Обявяване на селектираните участници: 5 март 2023 г.

Участниците трябва да бъдат над 18 години.
НЕ се изисква такса за участие.
Транспортните разходи и престоя се покриват от Програма Erasmus+.

Ако имате въпроси, моля, изпратете имейл до: office@yesbg.eu

Кандидатствайте тук: https://forms.gle/9Zf3aFYr14hWAqUN6