Tag Archive for: посещение за учене

Посещение за учене – „Be the Change“

Име: Be the Change Дати: 5.01 – 12.01.2018 Място: Тирана, Албания Описание на проекта: Проектът “Be the Change – Empowered Citizens, Empowered Communities” има за цел да увеличи изграждането на капацитет на 10 партньорски организации и да ангажира 20 младежки работници в гражданското образование, за да допринесе за работещото гражданско общество отвъд националните граници в […]