Tag Archive for: приемаща организация

Европейски корпус за солидарност – знак за качество

Скъпи колеги и партньори,
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че считано от 5 февруари 2019 г. Сдружение „Младежко европейско общество“ е акредитирано със Знак за качество за доброволчество – роля на приемаща и роля на подкрепяща организация. Референтният номер е: 2019-1-BG01-ESC52-061244. Ще се радваме да бъдем Ваш партньор при изпълнение на бъдещи проекти от Европейския корпус за солидарност.

Знакът за качество удостоверява, че дадена организация, участваща в Европейския корпус за солидарност, е в състояние да осигури необходимите рамкови условия за младите хора за участие в дейности за солидарност в съответствие с принципите и целите на Хартата на  Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество е условие за всяка организация, която иска да участва в дейностите на Програма „Европейски корпус за солидарност“. Получаването на Знак за качество не означава автоматично финансиране. Бъдещите заявления за безвъзмездни средства ще бъдат оценени въз основа на критериите, представени в Ръководството на Програма „Европейски корпус за солидарност“ и в зависимост от качеството на конкретния проект.