Tag Archive for: проекти

Зам.-министър Павлов се срещна с член от екипа на Сдружение „Младежко европейско общество“

Зам.-министърът на младежта и спорта Николай Павлов се срещна с Александър Петков – член на управителния съвет на Сдружение „Младежко европейско общество“. Александър Петков запозна г-н Павлов с работата на сдружението и текущите проекти, които изпълнява.
„Мисията на Сдружение „Младежко европейско общество“ е да насърчава мобилността, да промотира вллючването на всички млади хора в трудовата заетост и да засилва солидарността, толерантността и равенството между половете. Сдружението ще продължава да работи с и за младите хора.“, каза по време на срещата Александър Петков.
Зам.-министър Павлов постави акцент върху новата Национална стратегия след 2020 г., тъй като Благоевград е един от следващите градове, в които предстои обсъждането й.

Обща покана за подаване на проектни предложения по програма „Еразъм+“ за 2019 г.

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата може да намерите  ТУК

ВАЖНО! Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

Срокове за подаване на проектни предложения по децентрализираните и централизирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2019 година може да видите ТУК 

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване може да намерите в Ръководството по Програма „Еразъм+“ – ТУК или ТУК.разъ

Фонд Активни граждани в България стартира официално на 7 юни 2018 г.

На 7 юни 2018 г., на събитие в зала Кино Люмиер, София, бе официалното представяне на Фонд Активни граждани в България.

Подкрепата за гражданското общество е ключов приоритет за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Източна Европа и балтийските държави. Десет процента от всички предоставени средства са заделени за програма за гражданското общество във всяка страна-бенефициент. Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) е създадена като част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и свободи“, един от петте приоритетни сектора, договорени между донорите и Европейския съюз. Вижте повече

Tag Archive for: проекти

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria