Tag Archive for: промяна

Какво искат децата да се промени в училище

Взаимоотношенията и комуникацията с учителите, начините на преподаване, обстановката и атмосферата в училище. Това искат да се промени в училище попитаните 76 деца, представители на деветте региона на Национална мрежа за децата, на възраст между 10 и 18 години, съобщиха от неправителствената организация. С децата са разговаряли младежите рапортьори в Национален Юрочайлд форум (НЕФ).

Вижте повече