Tag Archive for: структурен диалог

Единадесетте младежки цели, изготвени по време на Европейската младежка конференция

През април 2018 г. се проведе Европейската младежка конференция, организирана в рамките на процеса на ЕС „Структурен диалог“ и Българското председателство на Съвета на ЕС. Конференцията продължи от 16 до 19.04.2018 г. в София, където присъстваха над 250 човека от 40 страни. Като резултат от конференцията се изготвиха 11 Европейски младежки цели, които ще послужат като препоръка за следващата Европейска стратегия за младежта и за основа на новата Национална стратегия за младежта в България.

Вижте повече

Бъди младежки делегат на Европейската младежка конференция във Виена!

Национален младежки форум (НМФ) – Националният младежки съвет на България, заедно с Министерство на младежта и спорта и членовете на Националната работна група по Структурен диалог – младежки организации и институции, активно развива темата за Структурния диалог и ефективното участие на младите хора в процесите на взимане на решения на национално и европейско ниво.

На европейско ниво предстои да се проведе последната Европейска младежка конференция в рамките на VI-ти цикъл на структурния диалог в ЕС и Тройното председателство на Съвета на ЕС – Естония, България и Австрия. Европейската младежка конференция ще се проведе в периода 2-4 септември 2018 година във Виена, Австрия.

Вижте повече