Tag Archive for: colors of humanity

Одобрени участници за тренировъчния курс по проект Colors of Humanity

Скъпи приятели,
Представяме на Вашето внимание резултатите от селекцията на участниците за тренировъчния курс по проект Colors of Humanity, който ще се проведе в Банско, България между 19 и 25 март 2023 г.

Получихме повече от 30 кандидатури и ни беше изключително трудно да селектираме между тях. В крайна сметка се спряхме на следните участници.

Надя П.
Николай Ян.
Огнян Ст.
Сава-Калина Анг.
Пламена П.

Благодарим на всички младежи, които пожелаха да участват в събитието. За съжаление не можем да удовлетворим желанието на всеки.

Бъдете винаги информирани за нашите събития и покани за участници, които може да откриете на следния линк.

Тренировъчен курс по проект Colors of Humanity – Банско, България

Младежко европейско общество набира участници за тренировъчен курс в Банско, България по проект Colors of Humanity, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Еразъм+.

За проекта:

Проектът „Colors of Humanity“ има за цел да насърчи равенството между половете и да противодейства на дискриминацията чрез използване на неформално образование и младежка работа за създаване на социални механизми, които включват момчета и млади мъже, родители, учители и лица, вземащи решения.

Целите на проекта са:
➡ Овластяване на младежките НПО и повишаване на компетенциите на младежките работници чрез неформално образование за популяризиране на ценностите на ЕС за недискриминация, толерантност, приобщаващи общества;
➡ Подкрепа и повишаване на капацитета за застъпничество на младежките работници;
➡ Увеличаване на участието на заинтересовани страни в дейностите за борба с дискриминацията;
➡ Повишаване на осведомеността и борба срещу речта на омразата и дискриминацията.

Дати и място:
19.03 – 26.03.2023, Банско, България

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2023 г.

Обявяване на селектираните участници: 5 март 2023 г.

Участниците трябва да бъдат над 18 години.
НЕ се изисква такса за участие.
Транспортните разходи и престоя се покриват от Програма Erasmus+.

Ако имате въпроси, моля, изпратете имейл до: office@yesbg.eu

Кандидатствайте тук: https://forms.gle/9Zf3aFYr14hWAqUN6

Проект Colors of Humanity

„Covid-19 threatens four lost decades for gender equality“ was the alarm of UNCTD in 2021. It showed how the pandemic affected women and men differently due to their distinct roles in the society and economy. Another major problem Europe seems to experience (European Youth Goals) is the lack of recognition of discrimination toward girls and young women, while hate speech continues to be a challenge that needs to be addressed.

The project “Colors of Humanity” aims to promote gender equality and counter discrimination through using nonformal education and youth work to create social mechanisms that involve boys and young men, parents, teachers and decision-makers. Its objectives are: Empower youth NGOs and increase youth workers competencies through nonformal education in promoting EU values of non-discrimination, tolerance, inclusive societies; Support and raise the advocacy capacities of youth workers to affect their community; Increase the involvement of several stakeholders on gender antidiscrimination and awareness activities; Raising awareness and advocacy countering hate speech, combating discrimination, and breaking down traditional gender roles.

These objectives will be achieved through: Involvement of partner NGOs in the management and implementation of the activities; Training of 52 youth workers in using non-formal education as a tool to promote EU values and awareness/advocacy; A toolbox created and shared for free in the European portals on the methods to promote and use non-formal education and to advocate and affect their community on gender equality and inclusion of people with fewer opportunities; 15 workshops with teachers and parents to be more aware about their roles in creation of gender stereotypes and gender-based educational choices; 3-day trainings with 20 boys, preparing them as public standers against discrimination; 10 meetings with decision-makers; 20 photo-messages, 10 podcasts, 4 videos will be produced for the awareness campaign

Tag Archive for: colors of humanity

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria