Tag Archive for: pro youth

Проект „Be the change“

Проектът “Be the Change – Empowered Citizens, Empowered Communities” има за цел да увеличи изграждането на капацитет на 10 партньорски организации и да ангажира 55 младежки работници в гражданското образование, за да допринесе за работещото гражданско общество отвъд националните граници в Европа. Вижте повече