Еврокомисията предложи удвояване на средствата за програма „Еразъм“

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. Европейската комисия предлага да се удвои финансирането за програмата  „Еразъм“ до 30 милиарда евро. От тях 25.9 милиарда евро ще отидат за образование и обучение, 3.1 милиарда евро за младите хора и 550 милиона евро за спорта, се казва в специалното съобщение.

Целта на предложението на комисията е:

– да се увеличи броят на бенефициентите;
– програмата ще обхване хора от всички социални слоеве;
– изграждане на по-силни връзки с останалата част на света;
– акцент върху насърчаването на ориентирани към бъдещето области на обучение;
– укрепване на европейската идентичност чрез пътувания.

Трябва да укрепим програмата „Еразъм“, която над 30 години е една от най-важните програми, тъй като свидетелства за това какво означава интеграцията. Тя е самата същност на Европа без граници“, заяви при представянето на предложението заместник-председателят на комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

„Това засега е най-голямото предложено увеличение за програма в бюджета на ЕС. Трябва да сме амбициозни. С тази програма ще подкрепим големите си амбиции за овластяването на младите хора, за изграждането на европейско пространство за образование [до 2025 г.] и за укрепването на европейската идентичност“, добави комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта.

Какво по-точно означават предложенията:

– възможност да се подкрепят до 12 милиона души, което е три пъти повече, отколкото през текущия период на финансиране; сред бенефициерите са ученици, студенти във висши училища, стажанти, учители, инструктори, специалисти, работещи с младежи, треньори по спортни дисциплини, както и обучаващи се в сферата на
професионалното образование и обучение и персонал, зает в обучението за възрастни, включително и тези, които участват в „ЕразъмПро“.

– ще обхване хора от всички социални слоеве чрез нови формати и по-лесен
достъп за по-малките и местните организации, включително за хората в неравностойно положение

– насърчаване на сътрудничеството с трети държави, а не само между тези от ЕС

– акцент върху ориентирани към бъдещето области на обучение като възобновяемата енергия, изменението на климата, екологичното инженерство, изкуствения интелект или дизайна

– нова инициатива DiscoverEU ще даде възможност на младите хора да открият културното наследство и многообразие в Европа.

Европейската комисия призовава до края на 2019 г. (тогава има избори за Европейски парламент през май и съставяне на нова комисия през есента) да бъде одобрен дългосрочният бюджет за 2021 – 2027 г., защото забавянето само по програма „Еразъм“ би означавало, че „близо 1 милион души не биха могли да отидат в чужбина и че стотици хиляди финансирани от ЕС проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта не биха започнали навреме.

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар