Еразъм+

Еразъм+: Нов рекорд през 2017 г.

Европейската комисия публикува своя годишен доклад за програмата „Еразъм+“, в който се посочва, че участниците са повече от когато и да било преди, а броят на подпомаганите проекти продължава да расте. В същото време програмата придобива все по-приобщаващ и международен характер.

През 2017 г. ЕС е инвестирал в програмата рекордната сума от 2,6 милиарда евро, което представлява увеличение от 13 % в сравнение с 2016 г. Това позволи на младите хора да бъдат предоставени повече възможности от всякога. Данните сочат, че „Еразъм+“ е на път да постигне целта си да подкрепи 3,7 % от младите хора в ЕС между 2014 г. и 2020 г. В доклада също така се подчертава, че програмата става все по-достъпна за хора в неравностойно положение, както и за по-малки организации.

Подкрепата за програмата никога не е била по-солидна. През 2017 г. по време на успешната кампания за отбелязване на 30-ата годишнина от създаването на програмата „Еразъм“ повече от 750 000 души взеха участие в 1900 събития в 44 държави, което показва ролята на „Еразъм+“ и предшестващите я програми в предоставянето на възможност на младите хора да развиват своите умения и да изпитат какво означава да бъдеш европеец.

През 2017 г. по линия на програма „Еразъм+“ бе предоставена подкрепа за рекорден брой хора — почти 800 000 души, с цел образование, обучение или доброволческа дейност в чужбина, което е с 10 % повече в сравнение с 2016 г. Освен това бе финансирано сътрудничеството между учебни заведения, младежки организации и предприятия. Общо 84 700 организации взеха участие в 22 400 проекта. Програмата предостави възможност на над 400 000 студенти, стажанти и служители във висши учебни заведения да учат, да се обучават или да преподават в чужбина през академичната 2016/2017 година, като в това число влизат около 34 000 студенти и служители, които получиха безвъзмездни средства, за да пътуват до и от държави партньори по целия свят. Франция, Германия и Испания са основните три изпращащи студенти държави, а Испания, Германия и Обединеното кралство са трите най-популярни студентски дестинации.

В годишния доклад се подчертава още веднъж, че „Еразъм+“ е много повече от програма за студенти и служители в университети. Тя също така подпомага учащите се и служителите в областта на професионалното обучение (160 000 души), младите хора и лицата, работещи с младежи, (158 000 души) и служителите в областта на образованието за възрастни (6 400 души). От проектите за сътрудничество са се възползвали също така и учителите и служителите в училищата (47 000 души) и техните ученици (110 000 души). В допълнение към ежегодната Европейска седмица на спорта програмата е финансирала 162 спортни проекта с участието на 930 организации, включително десет спортни събития с идеална цел.

Програмата „Еразъм+“ става все по-достъпна за тези, които най-много се нуждаят от подкрепа, като предлага повече възможности и осигурява допълнително финансиране за участници в неравностойно социално-икономическо положение. През 2017 г. почти 21 000 студенти и служители в неравностойно положение са участвали в дейностите за мобилност по програма „Еразъм+“ в областта на висшето образование. С това общият брой на участниците в неравностойно положение в областта на висшето образование достига 67 500 души от 2014 г. насам, включително почти 2 000 участници със специални потребности.

През 2017 г. програмата също така се разви допълнително, за да бъдат интегрирани стратегическите приоритети на ЕС по отношение на цифровите умения в областта на образованието, обучението и младежта. Това става възможно благодарение и на новаторски преподавателски методи и учебни програми. Така например новото мобилно приложение „Еразъм+“ е изтеглено и инсталирано над 55 000 пъти от създаването си в средата на 2017 г. Над 380 000 души са се възползвали от онлайн езикови обучения от 2014 г. насам, сред които почти 5 500 новопристигнали бежанци.

За повече информация ТУК

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар