Конференция по младежки въпроси в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС

Европейската младежката конференция „Бъдеще в Европа: какво предстои?“ ще събере близо 250 млади хора – делегати от всички държави членки на ЕС, младежки организации и заинтересовани страни от Западните Балкани и страните от Източното партньорство, представители от Европейската комисия, Европейския младежки форум, експерти от министерствата, отговарящи за младежта, както и националните младежки съвети на триото Естония, България и Австрия. За първи път ще участват и представители на Фонда на ООН за населението (UNFPA) и УНИЦЕФ.

 

Европейската младежка конференция е най-значимото събитие на шести цикъл на Структурирания диалог. Участниците ще работят заедно, ще обменят идеи, мнения и виждания за младежките политики на европейско ниво. Целта на форума е да се създаде по-добро партньорство между младите хора и изпълнителната власт, да покаже на практика как младежите могат да влияят върху вземането на решения и формирането на политики.

В резултат от младежката конференция  се очаква да се изготвят т.н. „Европейски младежки цели“, които ще послужат като конкретна препоръка към Европейската комисия за следващата Европейска стратегия за младежта.

Конференцията се организира от Министерство на младежта и спорта на България в сътрудничество с българския младежки неправителствен сектор. В нейните рамки ще се проведе и граждански диалог на тема „Младите хора и бъдещето на Европа“в който ще участват европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич и министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Участие в конференцията ще вземе и специалният пратеник по младежките въпроси на ООН – Джайатма Уикраманайе.

ДНЕВЕН РЕД

17 АПРИЛ 2018 | ВТОРНИК

09:15 Акредитация на входа на събитието

09:45-10:45 Официално откриване на Конференцията

10:45-11:30 Интерактивен панел на високо ниво – „Бъдещето на младите хора в Европа и отвъд“

12:00 Преглед на цялостното заключение от Естонското председателство и интерактивна дискусия за очакванията от дискусиите в София

14:30-15:30 Представяне на главните теми, по които ще се развият европейските младежки цели

16:00-18:00 Работа в малки групи (базирано на темите – общо 11)

18 АПРИЛ 2018 | СРЯДА

09:00-10:30 Работа в малки групи

11:00-13:00 Работна сесия (формулиране на целевите групи на европейските младежки цели)

14:30-17:30 Първи преглед на европейските младежки цели

19 АПРИЛ 2018 | ЧЕТВЪРТЪК

09:30-10:30 Поглед назад: Какво постигнахме?

10:35-10:45 Семейна снимка

10:45-12:00 Младите в Европа: Какво следва?

12:00-12:45 Официално закриване

13:00 Пресконференция

За повече информация ТУК

 

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар