Председател на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет ще бъде вицепремиерът Томислав Дончев

Правителството определи вицепремиера Томислав Дончев за председател на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет. На вицепремиера се възлага отговорността за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Решението е във връзка с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 2018 г.), предвиждащи създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет.

Основната цел на съвета е разработването и провеждането на политики в подкрепа развитието на гражданското общество. Организацията и дейността на съвета следва да се определят с правилник, който се приема от Министерски съвет.

Източник снимка: Министерски съвет 
Източник: Инормационна агенция Фокус, 28 юни 2018
0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар