Проучване на Евростат по повод Деня на детето: Домакинства с деца в ЕС

По повод 1 юни – Ден на детето, Евростат публикува набор от показатели за домакинствата с деца в ЕС.
През 2017 г. Европейският съюз (ЕС) отчита 220 милиона домакинства, почти една трета от които (65,4 милиона) са имали деца.
Сред държавите-членки на ЕС, най-голям е делът на домакинствата с деца (40%), пред Кипър и Полша (37%), Словакия (36%), Португалия и Румъния (и 35%). За разлика от тях, най-ниски са показателите в Германия и Финландия (22%), следвани от България (25%), Австрия (26%) и Швеция (27%). 

Дял на домакинствата с три или повече – най-високи в Ирландия, най-нисък в България.

На равнище ЕС почти половината от всички домакинства с деца (47% или 31 милиона домакинства) имат само едно дете, докато 40% (26 милиона) имат две деца и 13% (8,5 милиона) – три деца или повече.

Най-голям е делът на домакинствата с три или повече деца в Ирландия (26%), следвани от Белгия и Финландия (19%), Франция (18%) и Великобритания (17%). На другия край на скалата, по-малко от 10% от домакинствата с деца са имали най-малко три деца в България (5%), Португалия (6%), Испания и Италия (и двете 8%).

Най-голям дял от домакинствата с един родител – в Дания, най-нисък в Хърватия.

Допълнителна информация по тази тема може да намерите в статията ни “ Статистика обяснена„.

За повече информация, моля свържете се с нас: estat-user-support@ec.europa.eu

За повече информация ТУК 

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар