videmocracy project

Сдружение „Младежко европейско общество“ взе участие в координационна среща по проект „Videmocracy“

На 1-4 февруари 2019 г. нашият ръководител проекти Александър Петков взе участие в координационна среща по проект „Videmocracy”, съфинансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+”.

Проектът има за цел да повиши осведомеността на участниците относно тяхната роля в обществото, в процеса на вземане на решения в настоящето и бъдещето на Европа и да придобие увереност в способността си да играят роля в демократичния процес като активни граждани. Проектът отчита темите за демократичното участие, активното участие и европейското гражданство на младите хора. Темата, особено в момент, в който евроскептицизмът е реалност, е уместна и често се решава. Въпреки това е сложно за младите хора, понякога, наистина да участват в дискусии с други, които участват в оформянето на техните политики, и се чувства ангажиран по интересен и приобщаващ начин. За това ние вземаме под внимание множество гледни точки и даваме възможност да ги изразяваме чрез творчески видео инструменти, средство за комуникация, което лесно може да бъде разбрано от различни цели, в епоха, в която визуалната идентичност е важен начин за комуникация.
По време на стартовата среща беше даден преглед на дневния ред на проекта и бяха инициирани въвеждания сред членовете на екипа, които не са работили заедно преди това. Екипът беше обяснен за целта на проекта, очакваните цели, дейности, докладване на състоянието и визията защо предстоящият проект има значение. Един представител от всеки партньор беше инструктиран да изготви индивидуален план за действие по отношение на подготовката, изпълнението, видимостта, разпространението и проследяването на дейностите. Въз основа на експертния опит на всеки партньор, те споделиха своите роли, за да може всеки един от тях да изпълни задачите си. Международен екип пое отговорността да установи контакт с неправителствени организации от различни страни и региони, работещи по концепцията за ОПР и демокрацията, за да разпространи резултатите от проекта. По време на срещата бяха обсъдени и финансови въпроси и отпускане на безвъзмездни средства за всеки партньор и правила, които да следват.

VideMocracyМладежко европейско общество – YES, #yesbgErasmus+Art KontaktBlink KosovaBoluUdruženje SvetlostMladi Volonteri – Youth Volunteers#MlsMacedonia #ArtMakesChanges #erasmus+

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар