Tag Archive for: албания

Study visit Media and information literacy – Тирана, Албания

Младежко европейско общество набира участници за учебно посещение в Тирана, Албания по проект Get SMACT (GeS), съфинансиран от Програма Еразъм+.

За проекта:

Get Smact има за цел да повиши компетентността на младежките работници в ЕС и Световната банка за медийна грамотност. Нашата цел е да изградим уменията и капацитета на младежките работници да оценяват и да имат критично разбиране за медиите, както и да взаимодействат с медиите.

Нашата цел е да изградим уменията и капацитета на младежките работници да оценяват и да имат критично разбиране за медиите.

Да се повишат компетентностите на младежките работници в ЕС и Западните Балкани за медийна грамотност.

За повишаване на взаимодействието с медиите, необходимост от гражданското общество да повиши своето въздействие върху общността.

Да се популяризира програмата Еразъм+ и подходът на неформалното образование като мощен инструмент за ангажиране на младите хора в ежедневието в защита на маргинализираната младеж.

За посещението:

Това учебно посещение ще предостави на практикуващите в областта на младежта възможност да се учат от организации, които работят с медийна и информационна грамотност; повишаване на присъствието на НПО в местните медии; събиране и споделяне на най-добри практики; създават основа за бъдещо сътрудничество и нови проекти. Освен това те ще бъдат обучавани по мобилна журналистика.

Присъстващите на учебното посещение ще получат представа за основните медийни платформи, които съществуват в Албания, като Euro News Albania, Албанско радио и телевизия и др. свои собствени платформи и средства за справяне с нуждите на младежта в Албания.

По време на това учебно посещение ще смесим презентации, гостуващи организации, дискусии, работни групи и презентации по начин, който ще даде възможност на участниците не само да слушат и научават, но и да допринасят и инициират теми за дискусии.

Дати и място:
25.05 – 31.05.2022, Тирана, Албания

Участниците трябва да бъдат над 18 години.
НЕ се изисква такса за участие.
Транспортните разходи и престоя се покриват от Програма Erasmus+.
PCR тестовете са покрити.

Можете да свалите инфопак от тук: SV Get Smact – Tirana, Albania

Ако имате въпроси, моля, изпратете имейл до: office@yesbg.eu

Ако желаете да сте част от учебното посещение, моля, попълнете формуляра:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc-BSh4Ml9-rOmpGzjwlc4hQVpj0e8nkwIXWk_E86_mFUP1Q/viewform

Проект Challenging traditional leadership – empowering women!

Challenging traditional leadership – empowering women! е дългосрочен проект, предложен от 7 партньори от ЕС и ЗБ. Той е съставен от дейности, насочени към повишаване на капацитета на партньори и други заинтересовани страни и мобилности, които позволяват на младите хора и младежките работници да се обучават в междукултурна среда на обучение.

Дейности:

 1. Начална среща на партньорите
 2. Обучение на обучители „От власт към власт до трансформативно лидерство в мъжки свят“
 3. Локална кампания „iLEAD за справедливост“
 4. Младежки обмен „Младежки лидери като създатели на промени
 5. Семинар

Основната цел на проекта е да се обучат и овластяват младежки работници, младежки лидери и млади хора, които се застъпват за трансформационно лидерство, като същевременно се повишава осведомеността за традиционните ролеви роли по отношение на овластяването на жените.

Като даваме на младежта възможност да анализира и критично да мисли по темите, които целим да им позволим и подкрепим, за да създадат собствено мнение и отговорност за своите бъдещи действия.

Цели:

 • Обучете младежки работници / лидери и млади хора за това как да насърчават равенството между половете, да се борят с половите стереотипи и да насърчават трансформативното образование за лидерство за овластени общества.
 • Предизвикателство и промяна на съществуващите структури, институции, практики, обичаи, норми, ценности, нагласи и убеждения, когато това са бариери пред постигането на правата на жените и правата на всички хора, независимо от пол или сексуална идентичност.
 • Подкрепете и подобрете уменията на младежките работници, като им дадете практически и професионални умения в стилове и ценности на лидерство.
 • Повишаване на информираността за значението на половото лидерство;
 • Анализирайте съществуващите случаи и проектирайте структурирана стратегия за това как да подходите и трансформирате практики чрез младежка работа, интегриране на половете и култура на пола;
 • Насърчаване на участието на младежки работници в ролята на адвокати и осигуряване на етично поведение в света на лидерите.
 • Популяризиране на Еразъм + като силен инструмент за насърчаване на трансформативно лидерство и равенство между половете.
 • Създайте ефективна практика, която може да се използва от всички партньорски промоутъри и от по-широките мрежи.

Покана за участие в тренировъчен курс по проект Power ON Competencies в Албания

Сдружение „Младежко европейско общество“ търси 5 младежи над 18 годиниза участие в тренировъчен курс,  финансиран от програма Еразъм+. Курсът ще се проведе между 27 март и 4 април 2020 г. в Албания (Тирана или Драч) и е свързан с овластяването на младите хора чрез използване на мултимедийни инструменти.

НЕ е задължително да сте студенти, за да участвате в младежкия обмен.
НЯМА такса за участие.

За повече информация: Виж тук

Тренировъчен курс по проект Power ON Competencies в Албания

Младежко европейско общество набира участници за тренировъчен курс в Албания по проект Power ON Competencies, съфинансиран от Програма Еразъм+.

Проектът има за цел да повиши капацитета на 6 партньорски организации от Западните Балкани и страните от ЕС по темата за овластяване на младите хора и социални права чрез използване на мултимедийни инструментда предостави на младежките работници умения и компетенции за овластяване на младите хора с по-малко възможности за активно участие в на местно, национално и европейско ниво чрез използване на нови медийни инструменти.

Дати и място:
27.03 – 04.04.2018, Албания

Възрастовото ограничение е 18+.
НЕ се изисква такса за участие.
Транспортните разходи и престоя се покриват от Програма Erasmus+.

Можете да свалите инфопак от тук: Power ON Competencies TC Albania Infopack

Ако имате някакви въпроси, изпратете имейл до office@yesbg.eu

Ако желаеш да си част от този тренировъчен курс, попълни формуляра по-долу.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_IMu1YfSZ0wJWQNL9BoXFRrGS-TYC3kxZrc7Fm_KcIf_OaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Младежко европейско общество взе участие в координационна среща по проект Power ON Competencies

Сдружение „Младежко европейско общество“ взе участие в координационна среща, проведена в Тирана, Албания по проект Power ON Competencies, съфинансиран от Програма Еразъм+.

Проектът има за цел да повиши капацитета на 6 партньорски организации от Западните Балкани и страните от ЕС по темата за овластяване на младите хора и социални права чрез използване на мултимедийни инструментда предостави на младежките работници умения и компетенции за овластяване на младите хора с по-малко възможности за активно участие в на местно, национално и европейско ниво чрез използване на нови медийни инструменти.

По време на координационната среща бяха обсъдени графикът на дейностите през проекта, ролята на всеки един партньор, а също така бяха подписани и партньорски споразумения.

Трима доброволци от YES взеха участие в тренировъчен курс в Тирана, Албания

Трима доброволци от Сдружение „Младежко европейско общество“ взеха участие в тренировъчен курс по проект „Videmocracy” в Тирана, Албания между 7 и 14 юни.

Основната цел на курса беше да запознае младежите с демокрацията, гражданското общество и различни методи, чрез които демокрацията може да бъде изобразена – чрез симулации, видео, картини, игри и т.н. Методите, които бяха използвани дадоха и ще дават възможност на младежите в бъдеще да развиват своя капацитет и критично мислене в обществото, в което живеят. Участниците бяха от Албания (домакин), Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Турция.

Вижте повече

Тренировъчен курс „Videmocracy“ в Тирана, Албания

Име: Videmocracy Дати: 7.06 – 14.06.2019 г. Място: Тирана, Албания Тренировъчният курс ще събере 28 младежки работници, 2 обучители, 1 фасилитатор, 1 репортер и 2 служители за 8 дни. Обучението ще бъде посветено на мултимедийни средства, използване на социални медии, използване на видеоклипове за насърчаване на демокрацията и гражданското образование. Участниците ще използват знанията, придобити […]

Покана за участие в тренировъчен курс в Тирана, Албания

Сдружение „Младежко европейско общество“ търси 4-ма младежи между 18 и 30 години за участие в тренировъчен курс в Тирана, Албания, съфинансиран от програма Еразъм+. Курсът ще се проведе между 7 и 14 юни 2019 г. и е свързан с разбиране за демокрацията, активното гражданство и европейското гражданство.

НЕ е задължително да сте студенти, за да участвате в тренировъчния курс.
НЯМА такса за участие.

За повече информация: Виж тук

Tag Archive for: албания

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria