Tag Archive for: албания

Финално събитие по проект Get Smact – Тирана, Албания

Младежко европейско общество набира участници за тренировъчен курс в Тирана, Албания по проект Get Smact, съфинансиран от Програма Еразъм+.

За проекта:

Get Smact има за цел да повиши компетентността на младежките работници в ЕС за медийна грамотност. Нашата цел е да изградим уменията и капацитета на младежките работници да оценяват и да имат критично разбиране за медиите, както и да взаимодействат с медиите.

Нашата цел е да изградим уменията и капацитета на младежките работници да оценяват и да имат критично разбиране за медиите.

Да се повишат компетентностите на младежките работници в ЕС и Западните Балкани за медийна грамотност.

За повишаване на взаимодействието с медиите, необходимост от гражданското общество да повиши своето въздействие върху общността.

Да се популяризира програмата Еразъм+ и подходът на неформалното образование като мощен инструмент за ангажиране на младите хора в ежедневието в защита на маргинализираната младеж.

Дати и място:
14.11 – 19.11.2022, Тирана, Албания

Участниците трябва да бъдат над 18 години.
НЕ се изисква такса за участие.
Транспортните разходи и престоя се покриват от Програма Erasmus+.

Ако имате въпроси, моля, изпратете имейл до: office@yesbg.eu

Кандидатствайте тук: https://forms.gle/MUd7H5XsZ9ePAJfP8

Покана за участие във финално събитие по проект Get Smact – Тирана, Албания

Сдружение „Младежко европейско общество“ търси 3 младежи над 18 години за участие във финално събитие по проект Get Smact, съфинансиран от програма Еразъм+. Курсът ще се проведе между 14 ноември и 19 ноември 2022 г. в Тирана, Албания.

НЕ е задължително да сте студенти, за да участвате в събитието.
НЯМА такса за участие.

За повече информация: Виж тук

Финална среща Get Smact – GeS

Final event, Tirana, Albania. Each partner will send three to four representative. 20 participants. Success stories of the project will be presented and participants will be encouraged to further work on it.

Study visit, Тирана, Албания

Това учебно посещение ще предостави на практикуващите в областта на младежта възможност да се учат от организации, които работят с медийна и информационна грамотност; повишаване на присъствието на НПО в местните медии; събиране и споделяне на най-добри практики; създават основа за бъдещо сътрудничество и нови проекти. Освен това те ще бъдат обучавани по мобилна журналистика.

Присъстващите на учебното посещение ще получат представа за основните медийни платформи, които съществуват в Албания, като Euro News Albania, Албанско радио и телевизия и др. свои собствени платформи и средства за справяне с нуждите на младежта в Албания.

По време на това учебно посещение ще смесим презентации, гостуващи организации, дискусии, работни групи и презентации по начин, който ще даде възможност на участниците не само да слушат и научават, но и да допринасят и инициират теми за дискусии.

Study visit Media and information literacy – Тирана, Албания

Младежко европейско общество набира участници за учебно посещение в Тирана, Албания по проект Get SMACT (GeS), съфинансиран от Програма Еразъм+.

За проекта:

Get Smact има за цел да повиши компетентността на младежките работници в ЕС и Световната банка за медийна грамотност. Нашата цел е да изградим уменията и капацитета на младежките работници да оценяват и да имат критично разбиране за медиите, както и да взаимодействат с медиите.

Нашата цел е да изградим уменията и капацитета на младежките работници да оценяват и да имат критично разбиране за медиите.

Да се повишат компетентностите на младежките работници в ЕС и Западните Балкани за медийна грамотност.

За повишаване на взаимодействието с медиите, необходимост от гражданското общество да повиши своето въздействие върху общността.

Да се популяризира програмата Еразъм+ и подходът на неформалното образование като мощен инструмент за ангажиране на младите хора в ежедневието в защита на маргинализираната младеж.

За посещението:

Това учебно посещение ще предостави на практикуващите в областта на младежта възможност да се учат от организации, които работят с медийна и информационна грамотност; повишаване на присъствието на НПО в местните медии; събиране и споделяне на най-добри практики; създават основа за бъдещо сътрудничество и нови проекти. Освен това те ще бъдат обучавани по мобилна журналистика.

Присъстващите на учебното посещение ще получат представа за основните медийни платформи, които съществуват в Албания, като Euro News Albania, Албанско радио и телевизия и др. свои собствени платформи и средства за справяне с нуждите на младежта в Албания.

По време на това учебно посещение ще смесим презентации, гостуващи организации, дискусии, работни групи и презентации по начин, който ще даде възможност на участниците не само да слушат и научават, но и да допринасят и инициират теми за дискусии.

Дати и място:
25.05 – 31.05.2022, Тирана, Албания

Участниците трябва да бъдат над 18 години.
НЕ се изисква такса за участие.
Транспортните разходи и престоя се покриват от Програма Erasmus+.
PCR тестовете са покрити.

Можете да свалите инфопак от тук: SV Get Smact – Tirana, Albania

Ако имате въпроси, моля, изпратете имейл до: office@yesbg.eu

Ако желаете да сте част от учебното посещение, моля, попълнете формуляра:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc-BSh4Ml9-rOmpGzjwlc4hQVpj0e8nkwIXWk_E86_mFUP1Q/viewform

Тренировъчен курс Building competencies of youth workers on media literacy – Дуръс, Албания

Acting Youth, Get SMACT (GeS) има за цел да повиши компетенциите на младежките работници в ЕС и Световната банка по отношение на медийната грамотност. Нашата цел е да изградим уменията и капацитета на младежките работници да оценяват и да имат критично разбиране на медиите, както и да взаимодействат с медиите.

Нашата цел е да изградим уменията и капацитета на младежките работници да оценяват и да имат критично разбиране на медиите.

Важна част от проекта е взаимодействието с медиите, необходимост на гражданското общество да повиши влиянието си в общността.

Тренировъчен курс „Videmocracy“ в Тирана, Албания

Обучение на младежки работници в мултимедия, видео в Тирана, Албания. То ще събере 28 младежки работници, 2 обучители, 1 фасилитатор, 1 репортер и 2 служители за 8 дни. Обучението ще бъде посветено на мултимедийни средства, използване на социални медии, използване на видеоклипове за насърчаване на демокрацията и гражданското образование. Участниците ще използват знанията, придобити в местните общности, в обученията, организирани с младите хора, които ги обучават как да използват мултимедия, ин-филм, видео, как да редактират видео, да поставят звуци, да използват различни онлайн приложения за създаване на видео и др.

Проектът „Videmocracy“ има за цел да повиши капацитета на консорциума, предоставящ пространство, инструменти и възможности на младежките работници да изследват, анализират и насърчават активното участие и демократичното гражданство за младите хора чрез интерактивни мултимедийни и творчески инструменти. Проектът цели да подпомогне професионалното развитие на младежките работници и младежките лидери по отношение на тяхното критично разбиране за демокрацията, активното гражданство и европейското гражданство.

Следвайки конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати през цялата продължителност на проекта:

 • Да се ​​повишат познанията и разбирането на местната демокрация и да се осигурят технически познания за инструментите, които младите хора могат да използват, за да изискват повече отчетност и прозрачност на местно ниво.
 • Да се ​​създаде и разпространи визуално портфолио от въпроси, загрижени от младите хора, членове на партньорската организация
 • Да се ​​приведат конкретни примери и връзката между европейското гражданство, правата на човека, демокрацията и междукултурното обучение
 • Да се ​​подобрят уменията на участниците в гражданско образование за млади хора с по-малко възможности и да ги насочи да бъдат фактор за позитивна промяна в общностите, в които живеят
 • Да популяризира проекти по програма Еразъм + като чудесен инструмент за овластяване на младите граждани в ЕС и СБ с помощта на неформална образователна методология.

Проект Challenging traditional leadership – empowering women!

Challenging traditional leadership – empowering women! е дългосрочен проект, предложен от 7 партньори от ЕС и ЗБ. Той е съставен от дейности, насочени към повишаване на капацитета на партньори и други заинтересовани страни и мобилности, които позволяват на младите хора и младежките работници да се обучават в междукултурна среда на обучение.

Дейности:

 1. Начална среща на партньорите
 2. Обучение на обучители „От власт към власт до трансформативно лидерство в мъжки свят“
 3. Локална кампания „iLEAD за справедливост“
 4. Младежки обмен „Младежки лидери като създатели на промени
 5. Семинар

Основната цел на проекта е да се обучат и овластяват младежки работници, младежки лидери и млади хора, които се застъпват за трансформационно лидерство, като същевременно се повишава осведомеността за традиционните ролеви роли по отношение на овластяването на жените.

Като даваме на младежта възможност да анализира и критично да мисли по темите, които целим да им позволим и подкрепим, за да създадат собствено мнение и отговорност за своите бъдещи действия.

Цели:

 • Обучете младежки работници / лидери и млади хора за това как да насърчават равенството между половете, да се борят с половите стереотипи и да насърчават трансформативното образование за лидерство за овластени общества.
 • Предизвикателство и промяна на съществуващите структури, институции, практики, обичаи, норми, ценности, нагласи и убеждения, когато това са бариери пред постигането на правата на жените и правата на всички хора, независимо от пол или сексуална идентичност.
 • Подкрепете и подобрете уменията на младежките работници, като им дадете практически и професионални умения в стилове и ценности на лидерство.
 • Повишаване на информираността за значението на половото лидерство;
 • Анализирайте съществуващите случаи и проектирайте структурирана стратегия за това как да подходите и трансформирате практики чрез младежка работа, интегриране на половете и култура на пола;
 • Насърчаване на участието на младежки работници в ролята на адвокати и осигуряване на етично поведение в света на лидерите.
 • Популяризиране на Еразъм + като силен инструмент за насърчаване на трансформативно лидерство и равенство между половете.
 • Създайте ефективна практика, която може да се използва от всички партньорски промоутъри и от по-широките мрежи.

Tag Archive for: албания

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria