Българско-корейски младежки обмен – 2018 година

От 2007 година насам, Министерството на младежта и спорта (тогава Държавна агенция за младежта и спорта) има сключен Меморандум с Република Южна Корея за разбирателство и сътрудничество в областта на младежката политика. Меморандумът цели насърчаване на партньорството между двете страни по въпроси, свързани с младежта, като фокус е поставен върху младежките политики, ключови механизми и добри практики за справяне с проблеми и срещане на нуждите на младите хора в сфери като образование, заетост и участие в гражданското общество.

През месец септември Министерството на младежта и спорта ще посрещне младежка делегация и представители на Министерството на равенство между половете и семейството на Република Южна Корея. Делегацията ще посети различни български градове като целта е лични срещи с представители на младежки неправителствени организации и млади хора за обмяна на опит и добри практики.

Във връзка с Меморандума, Министерството на младежта и спорта, Дирекция „Политика за младежта“, има удоволствието да обяви конкурс за подбор на двама изявени и мотивирани млади хора, които имат интерес към младежките политики и културата на Република Южна Корея. Избраните кандидати ще посетят азиатската страна като част от официална делегация на Република България. В продължение на няколко дни младежите ще могат да се запознаят с добри практики в сферата на младежките политики, прилагани в Южна Корея, да усетят вековната история, богата култура и ценностите на обществото. Младежкия обмен ще спомогне за осъществяването на добра комуникация на българските младежи с техни връстници от Южна Корея, което ще повлияе благоприятно за обмяна на опит, визия и ценни идеи.

Ако ти си на възраст между 15 и 29 години и се определяш като активен млад човек, имаш интерес към културата и историята на Южна Корея и си заинтересован от въпроси, свързани с политиките за младите хора, изпрати ни своята автобиография на български език и мотивационно писмо (до 300 думи), в което споделяш с какво участието ти в Програмата би допринесло за твоето личностно и професионално развитие на e-mail: youth.policy@mpes.government.bg, в срок до 15.07.2018 година.

Критериите за участие са следните:

                       Административни критерии:

  • Възраст:  15-29;
  • Разговорен английски (документ и среща-интервю с одобрените по документи кандидати);
  • Опит в сферата на младежките дейности – описание на до 3 младежки активности, в които кандидатът е взел лично участие (описват се в мотивационното писмо).

Качествени критерии:

  • Лична мотивация за участие (с какво може да допринесе);
  • Предложение за добра практика, която да бъде представена по време на визитата (кратко описание и ползи);
  • Очаквания от визитата и идеи за бъдещето (личен ангажимент).

Посещението на делегацията на Р България в Р Южна Корея ще се проведе в периода 10-19 октомври 2018 година. Пътните разходи на участниците в делегацията се поемат от Министерството на младежта и спорта.

Пожелаваме ви УСПЕХ!

Източник: http://nism.bg/bg//articles/view/1322.balgarsko-koreiski-mladejki-obmen-2018-godina.html

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар